Varstvo osebnih podatkov

Sledijo zbrane nekatere vaše pravice na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov - GDPR:

Pravica o umiku soglasja: Soglasje lahko umaknete kadarkoli na enak način, kot ste ga dali (elektronsko).

Pravica do dostopa: od društva lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas.

Pravica do popravka: Od društva lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.

Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa: Od društva lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov.
Ustvarjeno z